Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8875/VPCP-KTN năm 2016 báo cáo Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 2 về tình hình thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 66/2013/QH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8875/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 18/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8875/VPCP-KTN
V/v báo cáo Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 2 về tình hình triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 66/2013/QH13

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11125/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 9 năm 2016) về việc chuẩn bị báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện công trình xây dng đường Hồ Chí Minh (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý dự thảo Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về số liệu dự kiến bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 cho Dự án; rà soát lại hình thức đầu tư Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 98/TTg-KTN ngày 15 tháng 01 năm 2016.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính ph, thay mặt Chính phủ ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TKBT, V.III, TH, TGĐ Cổng TTBT;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8875/VPCP-KTN năm 2016 báo cáo Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 2 về tình hình thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 66/2013/QH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


594

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175