Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8737/VPCP-KTN năm 2016 tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8737/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8737/VPCP- KTN
V/v tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8816/BGTVT-ĐTCT ngày 29 tháng 7 năm 2016), Bộ Tài chính (văn bản số 11783/BTC-ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2016), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 1969/BXD- HĐXD ngày 08 tháng 9 năm 2016) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 661/NHNN-TD.m ngày 29 tháng 8 năm 2016) về tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu, làm rõ các nội dung như ý kiến các Bộ, ngành tại văn bản nêu trên; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng hoàn thiện chính sách về đầu tư xây dựng nói chung và về đầu tư theo hình thức PPP nói riêng để khắc phục các tồn tại, hạn chế như báo cáo của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP , bảo đảm các mục tiêu: phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các chủ thể tham gia; cạnh tranh, minh bạch trong lựa chọn nhà đầu tư và các giai đoạn thực hiện dự án; việc quản lý hoạt động đầu tư của các dự án PPP được thực hiện trên nguyên tắc thị trường và quản lý đầu ra dựa trên kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải thực sự có năng lực tài chính và phải được giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện đầu tư, vận hành dự án; người sử dụng kết cấu hạ tầng, dịch vụ phải có sự lựa chọn.

3. Giao các Bộ, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu các đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, rà soát các quy định hiện hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, PL, KGVX, TH;
- Lưu: VT, KTN(3b).Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8737/VPCP-KTN năm 2016 tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


446

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250