Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 861/TCĐBVN-TC năm 2015 về rà soát lại nhu cầu cho thuê và sử dụng tài sản do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Số hiệu: 861/TCĐBVN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 13/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG B
VIỆ
T NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 861/TCĐBVN-TC
V/v rà soát lại nhu cầu sử dụng

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV.

Ngày 13/10/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 5357/TCĐBVN-TC yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, các Chi cục Quản lý đường bộ rà soát, báo cáo tình hình cho thuê và nhu cầu sử dụng tài sản.

Tiếp theo văn bản trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ tiến hành rà soát lại các cơ sở nhà, đất tại đơn vị mình. Trong đó đối với các cơ sở nhà, đất không có nhu cầu sử dụng để phục vụ công tác quản lý bảo trì đường bộ, các đơn vị phân loại thành 02 trường hợp để xử lý như sau:

- Đối với các tài sản là nhà, đất thuộc phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ, đề nghị các đơn vị nghiên cứu đề xuất phương án xử lý trên cơ sở đảm bảo các quy định của Luật giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

- Đối với các tài sản là nhà, đất không thuộc phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ, các đơn vị tiến hành lập danh mục tài sản hạ tầng đường bộ đề nghị xử lý theo như quy định tại Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Nhận được văn bản, các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 15/03/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Tổng Cục trưởng;
- Lưu: VT, TC (Tuấn).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 861/TCĐBVN-TC năm 2015 về rà soát lại nhu cầu cho thuê và sử dụng tài sản do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.499
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77