Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 852/TTg-KTN thí điểm Dự án đầu tư xe điện phục vụ khách du lịch thăm quan khu vực khu phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 852/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 25/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 852/TTg-KTN
V/v thí điểm Dự án đầu tư xe điện phục vụ khách du lịch thăm quan khu vực khu phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2062/BGTVT-VT ngày 05 tháng 4 năm 2010) và ý kiến của Bộ Công an (công văn số 965/BCA-TCVII ngày 22 tháng 4 năm 2010) về việc thí điểm Dự án đầu tư phương tiện giao thông sạch (xe điện) phục vụ khách du lịch thăm quan khu vực khu phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm Dự án đầu tư phương tiện giao thông sạch (xe điện) phục vụ khách du lịch như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn nêu trên. Thời gian thực hiện 03 năm kể từ khi Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Chịu trách nhiệm quy định, tổ chức thực hiện việc thí điểm tham gia giao thông của loại xe điện nêu trên, theo lộ trình tuyến được phê duyệt; quy định cụ thể thời gian hoạt động trong ngày, bảo đảm không gây ùn tắc giao thông và bảo đảm an toàn giao thông.

- Chỉ đạo chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đồng Xuân có trách nhiệm thực hiện thí điểm Dự án trên theo đúng các quy định do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, trong đó lưu ý loại xe điện trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông đô thị; sau 06 tháng thực hiện, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo.

3. Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định việc quản lý đối với loại xe điện trong quá trình thực hiện Dự án thí điểm.

4. Sau 03 năm thí điểm, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Dự án thí điểm nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Công ty cổ phần Đồng Xuân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NC, ĐP, TH;
-
Lưu: Văn thư, KTN (4b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 852/TTg-KTN thí điểm Dự án đầu tư xe điện phục vụ khách du lịch thăm quan khu vực khu phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.895
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70