Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8033/VPCP-CN năm 2018 về Quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8033/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 24/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8033/VPCP-CN
V/v Quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Xây dựng;

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5409/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4002/BKHĐT-KCHTĐT ngày 13 tháng 6 năm 2018), Tài chính (văn bản số 8573/BTC-ĐT ngày 18 tháng 7 năm 2018), Công an (văn bản số 1354/BCA-TCAN ngày 13 tháng 6 năm 2018), Quốc phòng (văn bản số 6071/BQP-TM ngày 08 tháng 6 năm 2018), Ngoại giao (văn bản số 1877/BNG-UBBG-m ngày 29 tháng 6 năm 2018) về Quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải thực hiện Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, nghiên cứu tích hợp nội dung quy hoạch nêu trên vào Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8033/VPCP-CN năm 2018 về Quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.452

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253