Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 800/TTg-KTN về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 800/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 26/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 800/TTg-KTN
V/v cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2931/BGTVT- VT ngày 07 tháng 5 năm 2008 về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc (Air Speed-Up Corporation), có trụ sở chính tại 80/10 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải thực hiện cấp giấy phép theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006, Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tạm thời chưa nhận thủ tục xin cấp phép thành lập hãng hàng không mới. Riêng việc thành lập hãng hàng không cổ phần trên cơ sở tổ chức lại VASCO, yêu cầu Tổng công ty Hàng không Việt Nam sớm hoàn chỉnh Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1718/VPCP-CN ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

3. Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng khẩn trương xây dựng lộ trình hợp lý trong việc cấp phép thành lập mới các hãng hàng không, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2007./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: QP, CA, KH&ĐT, TC;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: ĐMDN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 800/TTg-KTN về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.078
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235