Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7403/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7403/VPCP-CN
V/v thanh toán hạng mục An toàn giao thông gói thầu A8 dự án Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản s 5374/BGTVT-CQLXD ngày 22 tháng 5 năm 2017), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4948/BKHĐT-QLĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017), Tài chính (văn bản số 8479/BTC-QLN ngày 27 tháng 6 năm 2017), Xây dựng (văn bản số 1320/BXD- KTXD ngày 12 tháng 6 năm 2017), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 4866/NHNN-HTQT ngày 21 tháng 6 năm 2017) về việc thanh toán hạng mục An toàn giao thông gói thầu A8 dự án Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về việc áp dụng hình thức lệnh thay đổi hợp đồng bổ sung hạng mục an toàn giao thông vào gói thầu A8 của Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bảo đảm phù hợp với quy định của Hiệp định vay và ý kiến của Nhà tài trợ.

2. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các văn bản nêu trên, đng ý Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục giải ngân theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- TCTy ĐTPT đường cao tốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, QHQT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7403/VPCP-CN ngày 14/07/2017 về thanh toán hạng mục An toàn giao thông gói thầu A8 dự án Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


617

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26