Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7351/BGTVT-QLXD về việc Sử dụng hệ thống giao thông hiện có của địa phương làm đường công vụ vận chuyển vật liệu phục vụ thi công Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7351/BGTVT-QLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7351/BGTVT-QLXD
V/v: Sử dụng hệ thống giao thông hiện có của địa phương làm đường công vụ vận chuyển vật liệu phục vụ thi công Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng,

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam,

Sau khi xem xét văn bản số 877/TCT-KT ngày 06/9/2008 của Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam về việc hồ trợ đường công vụ vận chuyển vật liệu phục vụ thi công Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Tại mục b – khoản 2 – điều 43 – Luật Giao thông đường bộ Việt Nam số 26/2001/QH10 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chỉ nghĩa Việt Nam có quy định về việc quản lý, bảo trì hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường xã như sau: “Hệ thống đường tỉnh, đường đô thị do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm. Việc quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định”.

2. Đối với đề nghị của Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam về việc sử dụng hệ thống giao thông hiện có của địa phương có tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đi qua để vận chuyển vật liệu và việc duy tu, bảo dưỡng hoàn trả mặt đường của một số tuyến đường mà nhà thầu, nhà cung cấp vật liệu có sử dụng để vận chuyển vật liệu thi công dự án (theo danh mục các tuyến đường gửi kèm theo văn bản số 877/TCT-KT ngày 06/9/2008 của Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam): Đây là việc làm cần thiết, Bộ GTVT ủng hộ việc này; đề nghị Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua (Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng) để có thỏa thuận với các địa phương này về các nội dung nêu trên.

3. Khi thi công tuyến chính cần phải có đường công vụ để vận chuyển vật tư, thiết bị. Do vậy, khi thỏa thuận với các địa phương để sử dụng các tuyến đường hiện có cần có cam kết rõ và dự trù kinh phí để duy tu, hoàn trả khi phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu, phương tiện thi công gây hư hỏng. Kinh phí này có thể đưa vào từng gói thầu để nhà thầu thực hiện; nguồn kinh phí để thực hiện được tính trong kinh phí đầu tư xây dựng công trình./.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng;
- Lưu : VT, Cục QLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7351/BGTVT-QLXD về việc Sử dụng hệ thống giao thông hiện có của địa phương làm đường công vụ vận chuyển vật liệu phục vụ thi công Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.070
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145