Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 730/VPCP-KTN triển khai trước công việc thuộc dự án VRAMP của Bộ Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 730/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 22/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 730/VPCP-KTN
V/v: triển khai trước một số công việc thuộc dự án VRAMP của Bộ Giao thông vận tải.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- UBND các tỉnh: Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 10222/BGTVT-KHĐT ngày 30 tháng 11 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 150/BKHĐT-KTĐN ngày 08 tháng 01 năm 2013), Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (công văn số 3104/UBND-CN ngày 27 tháng 12 năm 2012) Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (công văn số 2743/UBND-VP ngày 26 tháng 12 năm 2012), Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (công văn số 29/UBND-KT1 ngày 09 tháng 01 năm 2013) về việc triển khai trước một số công việc thuộc dự án VRAMP của Bộ Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Trong khi chờ hoàn tất các thủ tục ký kết Hiệp định tín dụng với Ngân hàng Thế giới đối với dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (dự án VRAMP), cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, triển khai trước một số công việc của công tác giải phóng mặt bằng của Dự án như đề nghị tại các công văn nêu trên. Kinh phí thực hiện được cân đối trong kế hoạch ngân sách năm 2013 và các năm tiếp theo của Bộ Giao thông vận tải.

2. Việc tổ chức đấu thầu các gói thầu của Dự án được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Phạm Văn Phượng,
- Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, QHQT, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hong (22b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 730/VPCP-KTN ngày 22/01/2013 triển khai trước công việc thuộc dự án VRAMP của Bộ Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.150

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248