Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 721/2004 ĐK về việc hướng dẫn bổ sung triển khai Nghị định 23/2004/NĐ-CP và Thông tư 06/2004/TT-BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Số hiệu: 721/2004ĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đăng kiểm Việt Nam Người ký: ***
Ngày ban hành: 13/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 721/2004 ĐK
T/y: Hướng dẫn bổ sung triển khai Nghị định 23 và Thông tư 06

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2004

 

Kính gửi: - Các Đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới

Để triển khai thực hiện Nghị định 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định 23) và Thông tư 06/2004/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi là Thông tư 06), Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) hướng dẫn các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới một số điểm sau:

I. VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH NĂM SẢN XUẤT (NSX):

1.1. Lãnh đạo các Đơn vị đăng kiểm phải kiểm tra, kiểm soát và chịu trách nhiệm trong việc xác định NSX của phương tiện do đơn vị mình quản lý Sổ CNKĐ, kể cả khi xe đã chuyển vùng. Trường hợp phương tiện chuyển vùng, đơn vị tiếp nhận (đơn vị quản lý Sổ mới) nếu nhận thấy NSX xác định trước đây không đúng quy định, cần trao đổi thống nhất ý kiến với Đơn vị quản lý Sổ cũ để điều chỉnh lại NSX cho phương tiện theo đúng quy định và giải thích rõ cho Chủ phương tiện.

1.2. Các Đơn vị đăng kiểm không kiểm định những phương tiện chưa xác định NSX trong Sổ CNKĐ và yêu cầu phương tiện quay về đơn vị quản lý Sổ để xác định NSX.

1.3. Đối với một số trường hợp có khiếu nại hoặc chưa xác định được NSX, Cục ĐKVN hướng dẫn bổ sung như sau:

a. Đối với các xe sản xuất tại các nước Xã hội chủ nghĩa trước đây (Liên xô, CHDC Đức ...), nhập khẩu trước năm 1991 qua các đơn vị nhập khẩu nhà nước thuộc Bộ Vật tư, Bộ Thương mại (Tổng công ty thiết bị phụ tùng, Machinoimport ...), nếu không có tài liệu kỹ thuật xác định NSX thì có thể căn cứ vào Thông báo hoàn thành thủ tục hải quan, Hóa đơn bán hàng hoặc Phiếu xuất kho của các đơn vị nói trên trong Hồ sơ gốc do công an quản lý để xác định NSX vì giai đoạn này đều nhập xe mới.

b. Các trường hợp số khung trong Đăng ký không ghi phần chỉ thị xe (ví dụ: xe IFA số khung đăng ký ghi: 0620171102..., ngoài ra có số khung thực tế: 87 52864,...): Các Đơn vị đăng kiểm xác định NSX theo số khung thực tế nếu không có biểu hiện sửa chữa, đóng lại. Cần ghi đủ các ký tự số khung thực tế và lưu bản cà số khung này trong Hồ sơ phương tiện để tránh các hiện tượng sửa chữa, đóng lại sau này nhằm gian lận NSX.

c. Đối với các xe chưa xác định được NSX nhưng có xe cùng nhãn hiệu, số loại đã xác định đúng NSX theo các căn cứ trong Thông tư 06, các Đơn vị đăng kiểm dùng phương pháp so sánh dựa vào số thứ tự sản xuất trên số khung để xác định NSX.

Các trường hợp vướng mắc, khiếu nại khác, các Đơn vị có trách nhiệm giải quyết theo quy định tại văn bản 263/2004ĐK, hàng tháng tập họp báo cáo về Cục Đăng kiểm Việt Nam thông qua Phòng Kiểm định xe cơ giới.

1.4. Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng nhưng các tổ chức, cá nhân quản lý xe có kiến nghị kéo dài thời gian hoạt động do khó khăn về kinh tế, các Đơn vị Đăng kiểm không kiểm định, tập họp báo cáo về Sở GTVT, GTCC để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét hỗ trợ đối với những trường hợp Chủ phương tiện thuộc diện chính sách.

II. GỬI THÔNG BÁO VÀ CÔNG KHAI DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN BỊ LOẠI BỎ THEO LỘ TRÌNH NGHỊ ĐỊNH 23:

Căn cứ số liệu báo cáo của các Đơn vị đăng kiểm, sau khi soát xét đối chiếu với dữ liệu lưu trữ tại máy tính chủ, Cục ĐKVN gửi các Đơn vị toàn bộ danh sách ôtô sẽ loại bỏ vào đầu năm 2005 theo quy định của Nghị định 23 và Nghị định 92 (ghi trong đĩa CD). Các Đơn vị cần thực hiện:

2.1. Rà soát, đối chiếu danh sách các phương tiện Đơn vị quản lý sẽ bị loại bỏ vào 01/2/2005 với danh sách chung do Cục ĐKVN gửi. Nếu chưa thống nhất, cần phản ánh về Phòng Kiểm định để xử lý. Các Đơn vị cần đảm bảo chính xác danh sách phương tiện do đơn vị quản lý sẽ bị loại bỏ, gửi báo cáo Sở GTVT, GTCC; Phòng Cảnh sát Giao thông và thông báo tới Chủ phương tiện theo quy định tại văn bản 263/2004ĐK. Các Đơn vị báo cáo kết quả gửi thông báo cho chủ phương tiện về Cục ĐKVN (qua Phòng KĐ XCG) theo mẫu ở phụ lục 1 kèm theo trước ngày 20/09/2004.

2.2. Trong thông báo gửi Chủ phương tiện cần yêu cầu nếu trong quá trình sử dụng phương tiện có những thay đổi như: chuyển vùng; đổi chủ nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên theo quy định; hoặc đã giải bản ... Chủ phương tiện cần có thông tin phản hồi cho Đơn vị quản lý phương tiện. Lập sổ theo dõi các thông tin phản hồi này.

2.3. Đối với phương tiện chưa xác định được năm sản xuất nhưng thời gian qua không đến kiểm định, các Đơn vị Đăng kiểm cần gửi thông báo yêu cầu Chủ phương tiện đưa xe đến Đơn vị để xác định năm sản xuất, nếu phương tiện quá niên hạn sử dụng thì tiến hành các thủ tục loại bỏ theo quy định và lập danh sách báo cáo Sở GTVT, GTCC đồng thời thông báo sang Phòng Cảnh sát giao thông địa phương.

2.4. Thông báo danh sách phương tiện tại địa phương sẽ bị loại bỏ tại phòng chờ làm thủ tục kiểm định. Danh sách phải rõ ràng từng loại: xe tải, xe chở người, xe khách kinh doanh vận tải (đối với các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Hải phòng, Phòng Kiểm định XCG sẽ gửi danh sách toàn bộ phương tiện của địa phương sẽ bị loại bỏ để các Đơn vị thông báo). Phía trên của thông báo, các Đơn vị in đậm dòng chữ “Danh sách toàn bộ các phương tiện sẽ bị loại bỏ trên toàn quốc theo lộ trình quy định tại Nghị định 23, Nghị định 92 được đăng tại trang Web của Cục Đăng kiểm Việt Nam, địa chỉ: www.vr.org.vn”

2.5. Gửi đăng danh sách các phương tiện đăng ký tại địa phương sẽ bị loại bỏ theo lộ trình Nghị định 23 trên Báo địa phương. Đối với thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Hải phòng, Phòng Kiểm định xe cơ giới có trách nhiệm gửi đăng.

2.6. Trước ngày 15/01/2005, các Đơn vị báo cáo đầy đủ sự thay đổi (nếu có) trong danh sách phương tiện sẽ hết niên hạn sử dụng theo quy định của Nghị định 23 và Nghị định 92 để Cục ĐKVN tập hợp danh sách, báo cáo chính thức Lãnh đạo Bộ và các cơ quan liên quan.

Để nâng cao chất lượng kiểm định, nhân tháng 9 là tháng “An toàn giao thông” Cục ĐKVN yêu cầu các Đơn vị đăng kiểm đẩy mạnh công tác giáo dục cán bộ trong đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm trong kiểm định phương tiện, thực hiện đúng các quy định, quy trình, tiêu chuẩn; tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định, đồng thời động viên khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Đơn vị phản ánh về Phòng Kiểm định XCG, ĐT: 04.7684706; Fax: 04.7684723.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 721/2004 ĐK về việc hướng dẫn bổ sung triển khai Nghị định 23/2004/NĐ-CP và Thông tư 06/2004/TT-BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.346

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188