Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7106/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 01/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7106/BGTVT-KCHT
V/v: Cải tạo, dịch chuyển, mở rộng và nâng cấp đường ngang cấp III có người gác tại Km 637 + 620 chuyển đến vị trí Km 637 + 603 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 2766/TTr – UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị cho phép dịch chuyển, mở rộng và nâng cấp đường ngang tại Km 637 + 620 chuyển đến vị trí tại Km 637 + 603 tuyến đường sắt Hà Nội – tp Hồ Chí Minh; đơn đề nghị ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Ban dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Hải Lăng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị; tờ trình số 731/TTr – BTT ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Công ty TNHHMTV quản lý đường sắt Bình Trị Thiên; tờ trình số 176/ĐS – PB2 - KT ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Phân ban quản lý cơ sở hạ tầng Đường sắt Khu vực 2; Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng công trình cải tạo, dịch chuyển, mở rộng và nâng cấp đường ngang tại Km 637 + 620; công văn số 3727/BGTVT – KCHT ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải V/v thỏa thuận quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; biên bản kiểm tra hiện trường ngày 11 tháng 10 năm 2011. Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Do dự án đầu tư xây dựng công trình đường Phú Lệ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 1225/QĐ – UBND ngày 27 tháng 06 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị) có đường Phú Lệ B nối từ quốc lộ 1 vào Nhà Thờ La Vang (nền đường rộng 20,5m, mặt đường rộng 10,5m, hè đường mỗi bên rộng 5m) thuộc xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giao cắt với đường sắt tuyến Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh tại Km 637 + 620 (lý trình đường sắt). Đây là tuyến đường chính phục vụ cho lễ hội hàng năm của Giáo hội Thiên chúa giáo tại nhà thờ La Vang – Trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc. Vì vậy, trong giai đoạn trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi đi qua tuyến đường này, giảm ách tắc giao thông trên quốc lộ 1, đặc biệt trong dịp lễ hội hàng năm khi chưa có điều kiện xây dựng nút giao khác mức tại vị trí đường ngang này, Bộ Giao thông vận tải đồng ý cho phép cải tạo dịch chuyển, mở rộng và nâng cấp đường ngang cấp III phòng vệ bằng cần chắn tại Km 637 + 620 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh thành đường ngang cấp I phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 637 + 603 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xem xét hồ sơ đề nghị cấp phép, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế các yếu tố không bảo đảm theo quy định của Điều lệ đường ngang và ra quyết định cho phép cải tạo dịch chuyển, mở rộng và nâng cấp đường ngang cấp III phòng vệ bằng cần chắn tại Km 637 + 620 thành đường ngang cấp I phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 637 + 603 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

3. Kinh phí khảo sát, thiết kế, giải phóng mặt bằng và xây dựng cải tạo đường ngang do Ban dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị chi trả cho đơn vị thực hiện.

4. Kinh phí quản lý, bảo trì đường ngang và tổ chức phòng vệ đường ngang do Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên và Công ty TTTH đường sắt Đà Nẵng thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế theo kế hoạch nhà nước cân đối hàng năm cho Đường sắt Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp thực hiện việc cải tạo, mở rộng đường ngang nói trên để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đường bộ ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Đinh La Thăng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- UBND huyện Hải Lăng;
- Công ty TNHH MTV QLĐS Bình Trị Thiên;
- Công ty TNHH MTV TTTH Đường sắt Đà nẵng,
- Lưu: VT, KCHTGT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7106/BGTVT-KCHT ngày 01/11/2011 về cải tạo, dịch chuyển, mở rộng và nâng cấp đường ngang cấp III có người gác tại Km 637 + 620 chuyển đến vị trí Km 637 + 603 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.192

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!