Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7087/BGTVT-KHCN về việc góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở Bảo trì thiết bị báo hiệu điện đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7087/BGTVT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Ích
Ngày ban hành: 09/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 7087/BGTVT-KHCN
V/v góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở Bảo trì thiết bị báo hiệu điện ĐTNĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông;
- Vụ Vận tải;
- Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc;
- Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam;
- Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 6;
- Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 7;
- Công ty cổ phần sản xuất thiết bị Điều khiển và Báo hiệu;
- Công ty vật tư kỹ thuật và xây dựng công trình đường thủy.

 

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở Bảo trì thiết bị báo hiệu điện đường thủy nội địa.

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến cho dự thảo tiêu chuẩn cơ sở nêu trên (tài liệu gửi kèm theo công văn này). Văn bản góp ý (theo mẫu đính kèm) đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Khoa học công nghệ, Bộ GTVT; fax: 38222433, điện thoại: 39420152) trước ngày 17/10/2009 để tổng hợp, tổ chức họp chuyên đề xem xét thống nhất nội dung dự thảo.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ (để báo cáo);
- Cục ĐTNĐ VN (để phối hợp);
- Trung tâm TT (để đăng trang web); 
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ích

 

………………………………
………………………………
(Cơ quan góp ý dự thảo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: ………

………, ngày….. tháng ….. năm 2009

 

Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO

Tiêu chuẩn cơ sở Bảo trì thiết bị báo hiệu điện đường thủy nội địa

1. Đồng ý hoàn toàn ............................................................................................... €

2. Đồng ý, nhưng có đề nghị bổ sung, sửa đổi ....................................................... €

3. Không đồng ý: ..................................................................................................... €

Giải thích:...............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

CÁN BỘ GÓP Ý
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn cách ghi:

1. Đánh dấu “+” vào một trong ba ô tương ứng với ý kiến góp ý.

2. Ghi các đề nghị bổ sung, sửa đổi hoặc lý do không đồng ý với dự thảo trong phần giải thích.

3. Nội dung giải thích cần ngắn gọn, rõ ràng. Nếu không đủ giấy có thể viết thêm vào tờ khác. Cuối bản góp ý ghi chữ “Hết”.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7087/BGTVT-KHCN về việc góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở Bảo trì thiết bị báo hiệu điện đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.249

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184