Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7058/TCĐBVN-ATGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIAO THÔNG VẬN TẢI
TNG CỤC ĐƯỜNG B
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7058/TCĐBVN-ATGT
V/v cắm biển báo hạn chế tốc độ đối với xe khách giường nằm hai tầng

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý Đường bộ I, II, III, IV;
- Các Sở Giao thông vận tải.

 

Thực hiện Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, trong đó có quy định về hoạt động của xe khách giường nằm hai tầng; để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ có xe khách giường nằm hai tầng lưu thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao các Cục Quản lý đường bộ, các Sở GTVT khẩn trương thực hiện nội dung sau:

1. Đối với quốc lộ

- Tiến hành rà soát và thực hiện ngay việc cắm biển hạn chế tốc độ đối với xe khách giường nằm hai tầng tại các vị trí cần thiết, đặc biệt là khu vực có địa hình đèo, dốc, tại các vị trí có bán kính đường cong nhỏ nguy hiểm, ngoài ra xem xét bố trí biển cảnh báo nguy hiểm khác nếu cần thiết cho phù hợp điều kiện thực tế.

- Hình thức bố trí biển báo tốc độ tối đa cho phép theo phụ lục đính kèm.

- Tổ chức thực hiện xong trước ngày 15/01/2015; đồng thời, hoàn tất hồ sơ, khối lượng, kinh phí báo cáo Tổng cục ĐBVN.

2. Đối với đường địa phương

Đề nghị các Sở GTVT tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai, thực hiện các nội dung trên cho phù hợp.

Căn cứ nội dung trên, các Cục QLĐB, các Sở GTVT triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Tổng cục ĐBVN trước ngày 15/01/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Các Phó TCT;
- VP Quỹ BTĐB TƯ;
- Vụ ATGT, VT, KCHTGT (Bộ GTVT);
- Vụ KHĐT, VT, QLBT (Tổng cục ĐBVN);
- Tạp chí Đường bộ, Trung tâm CNTTĐB;
- Lưu: VT, ATGT (Q).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7058/TCĐBVN-ATGT ngày 31/12/2014 về cắm biển báo hạn chế tốc độ đối với xe khách giường nằm hai tầng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.625

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!