Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7037/TCĐBVN-PCTT năm 2014 về kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp lưu hành xe ô tô đã hết hạn sử dụng (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng); sử dụng tem kiểm định đã hết hạn hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Số hiệu: 7037/TCĐBVN-PCTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIAO THÔNG VẬN TẢI
TNG CỤC ĐƯỜNG B
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7037/TCĐBVN-PCTT
V/v kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lưu hành xe ô tô đã hết hạn sử dụng (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng); sử dụng tem kiểm định đã hết hạn hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV;
- Các Sở Giao thông vận tải.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 16199/BGTVT-TTr ngày 19/12/2014 về việc kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lưu hành xe ô tô khi đã hết niên hạn sử dụng (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng); sử dụng tem kiểm định đã hết hạn hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ khu vực và các Sở Giao thông vận tải thực hiện một số nội dung sau:

1. Nghiên cứu, triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải số 16199/BGTVT-TTr ngày 19/12/2014 (có văn bản kèm theo).

2. Chỉ đạo lực lượng thanh tra, trong quá trình triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe và xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ; kết hợp, kiểm tra niên hạn sử dụng xe (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng), kiểm tra thời hạn tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, lập hồ sơ, tổng hợp chuyển cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Căn cứ nội dung trên, các Cục Quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng (chỉ đạo);
- Cục Đăng kiểm Việt nam;
- Lưu: VT, PC-TT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7037/TCĐBVN-PCTT năm 2014 về kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp lưu hành xe ô tô đã hết hạn sử dụng (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng); sử dụng tem kiểm định đã hết hạn hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.495
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145