Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7034/TCĐBVN-QLBTĐB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7034/TCĐBVN-QLBTĐB
V/v thực hiện đấu thầu quản lý và bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV;
- Các Sở Giao thông vận tải.

 

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-BGTVT ngày 06/3/2013 của Bộ GTVT ban hành Đề án đổi mới toàn diện công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ, trong đó yêu cầu năm 2015 tổ chức đấu thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên (BDTX) 100% số tuyến quốc lộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan được giao, được ủy thác quản lý quốc lộ (Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải) triển khai các công việc sau:

1. Sử dụng mẫu Hồ sơ mời thầu (HSMT) của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để lập Hồ sơ mời thầu các gói thầu quản lý, BDTX và các gói thầu có 02 hợp phần quản lý, BDTX và sửa chữa định kỳ.

(Mẫu HSMT gửi kèm văn bản này đến 04 Cục QLĐB; các Cục QLĐB có trách nhiệm cung cấp cho các Sở GTVT trong khu vực nếu nhận được yêu cầu; đồng thời các cơ quan có thể lấy file điện tử trên trang WEB của Tổng cục ĐBVN tại mục góp ý cho dự thảo văn bản - địa chỉ http://www.drvn.gov.vn/quanlycongviec_tcdb/qly_vban/duthaovb27092011.asp).

2. Đối với các Cục QLĐB: Phát hành Hồ sơ mời thầu cho các Nhà thầu và tổ chức đấu thầu trước ngày 15/02/2015. Trong tháng 01/2015 mỗi Cục QLĐB phải phát hành hồ sơ mời thầu ít nhất 02 gói thầu. Riêng Cục QLĐB I phải phát hành Hồ sơ mời thầu gói thầu quản lý, BDTX đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Hòa Bình trước ngày 15/01/2014. Toàn bộ các tuyến có kết quả đấu thầu trước ngày 30/4/2015.

3. Đối với các Sở GTVT: chậm nhất đến 15/02/2015 phải phát hành Hồ sơ mời thầu 01 gói thầu. Các gói còn lại phải phát hành Hồ sơ mời thầu trước 10/3/2015. Toàn bộ các tuyến có kết quả đấu thầu trước ngày 30/5/2015.

4. Giao Vụ Quản lý bảo trì đường bộ kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thực hiện; tiếp thu các ý kiến để điều chỉnh các nội dung nếu thấy cần thiết.

Cục Quản lý đường bộ cao tốc kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc việc đấu thầu quản lý, BDTX các tuyến đường cao tốc do Tổng cục ĐBVN quản lý.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, lúng túng trong việc lập Hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu, các cơ quan nói trên liên hệ trực tiếp với Tổng cục ĐBVN qua Vụ QLBTĐB.

(Các số điện thoại liên hệ:

- Khu vực miền Bắc: Đ/c Lê Hồng Điệp - Vụ trưởng - SĐT 0903.479.808, đ/c Trần Quốc Thành - Chuyên viên - SĐT 0913.308235;

- Khu vực Bắc Miền Trung: Đ/c Lê Hồng Điệp – Vụ trưởng - SĐT 0903.479.808, đ/c Cao Hoàng Cẩn - Chuyên viên - SĐT 0935.336655;

- Khu vực miền Trung và miền Nam: Đ/c Vũ Xuân Lai - Phó Vụ trưởng - SĐT 0983.340.607, đ/c Nhiếp Trung Chính - Chuyên viên - SĐT 0988.688.265)

Căn cứ nội dung trên, các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Các Phó Tổng Cục trưởng;
- Vụ KHĐT;
- Cục QLĐB CT;
- Lưu: VT, QLBT ĐB.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7034/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 31/12/2014 thực hiện đấu thầu quản lý và bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.746
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.237.158