Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6856/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Hoàng Minh
Ngày ban hành: 14/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6856/BGTVT-KCHT
V/v thỏa thuận đấu nối vào các Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 4323/UBND-CN ngày 29/6/2021 về việc thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đường gom, đấu nối đường nhánh vào các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Văn bản số 4269/UBND-CN ngày 25/6/2021 về việc đấu nối dự án Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh vào Quốc lộ 46C của UBND tỉnh Nghệ An. Sau khi xem xét các nội dung có liên quan, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT, ngoài văn bản đề nghị thỏa thuận đấu nối, UBND tỉnh Nghệ An cần gửi kèm các hồ sơ tài liệu có liên quan. Hiện tại, Bộ GTVT chưa nhận được hồ sơ tài liệu gửi kèm.

2. Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị có liên quan bổ sung hồ sơ đấu nối theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT (trong đó bổ sung thêm ý kiến bằng văn bản của Nhà đầu tư dự án BOT), gửi về Bộ GTVT và Tổng cục ĐBVN để làm cơ sở xem xét, có ý kiến trả lời đề nghị của tỉnh.

3. Đề nghị Tổng cục ĐBVN, có ý kiến về đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại các văn bản trên. Văn bản gửi về Bộ GTVT trước ngày 26/7/2021 để trả lời UBND tỉnh Nghệ An./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Lê Đình Thọ (để b/c);
- Cục QLĐB II;
- Sở GTVT Nghệ An;
- Lưu: VT, KCHT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KCHTGT
Lê Hoàng Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6856/BGTVT-KCHT ngày 14/07/2021 về thỏa thuận đấu nối vào các Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


308
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251