Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6512/VPCP-QHQT về việc sáng kiến Megaports của Hoa Kỳ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6512/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6512/VPCP-QHQT
V/v Sáng kiến Megaports của Hoa Kỳ.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Công an, Quốc phòng.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 10884/BTC-TCHQ ngày 15 tháng 9 năm 2008) về Sáng kiến Megaporst trong khuôn khổ chiến lược an ninh hàng hải của Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan và một số cảng của Việt Nam đón tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của phía Hoa Kỳ liên quan đến Sáng kiến Megaports. Thời gian đón đoàn cụ thể sẽ do Bộ Tài chính chủ động thống nhất với phía Hoa Kỳ.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét về khả năng tham gia Sáng kiến Megaports của Việt Nam và báo cáo Thủ tướng Chính phủ sau khi có kết quả của chuyến khảo sát nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ; các Vụ: NC, KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6512/VPCP-QHQT về việc sáng kiến Megaports của Hoa Kỳ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.739
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234