Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6454/VPCP-CN 2020 công tác phối hợp bảo đảm an ninh và an toàn hàng không

Số hiệu: 6454/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 06/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6454/VPCP-CN
Về công tác phối hợp, thực thi pháp luật trong bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an.

Về việc Bộ Giao thông vận tải xin ý kiến tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia (Ủy ban) tại văn bn số 4655/BGTVT-VT ngày 15 tháng 5 năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, Chủ tịch Ủy ban có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, thực hiện công tác phối hợp thực thi pháp luật tại cảng hàng không, sân bay theo thẩm quyền, tiếp tục xử lý kiến nghị của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các doanh nghiệp hàng không theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự và an toàn hàng không trong mọi tình huống.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- BCĐ phòng, chống khủng b
Quốc gia;
- UB An ninh hàng không dân dụng Quốc gia;
- UB An toàn giao thông Quốc gia;
-
UB Quốc gia Ứng phó SC, TT & TKCN;
- Các Bộ: TP, TC, KH&CN, CT, NG, YT,
KH&ĐT, TT&TT, VH, TT&DL;
- UBND các tỉnh, thành phố có C
ng HK, sân bay;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ l
ý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, PL, QHQT, QHĐP;
-
Lưu: VT, CN (2). LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6454/VPCP-CN ngày 06/08/2020 về công tác phối hợp, thực thi pháp luật trong bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn hàng không tại cảng hàng không, sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.367

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!