Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6332/BGTVT-TCCB năm 2013 tuyên truyền, huấn luyện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 6332/BGTVT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 02/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6332/BGTVT-TCCB
V/v tuyên truyền, huấn luyện về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- Các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam.

 

Ngày 31/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Công điện số 242/CĐ-TTg ngày 27/02/2012 yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị và Công điện nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an đã có Công văn số 1006/PCCC-P6 ngày 31/5/2013 tổ chức các hoạt động tuyên truyền với hình thức: Thuyết trình trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với chủ đề: "An toàn PCCC tại công sở và trong gia đình" nhằm nâng cao hiểu biết về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần hạn chế tới mức thấp nhất về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; phục vụ sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.

Đây là một hoạt động mang tính hỗ trợ cộng đồng, không thu kinh phí nhằm từng bước đẩy mạnh công tác xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy, chữa cháy và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí thời gian, đăng ký và tạo mọi điều kiện cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị mình tham gia lớp tập huấn do Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức (có mẫu bản đăng ký gửi kèm theo); tạo điều kiện thuận lợi và bố trí để cho tuyên truyền viên thuyết trình đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 31/10/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB (05b.Ng).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP
TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Kính gửi: Tạp chí Phòng cháy, chữa cháy

Sau khi nhận được Văn bản số 1006/PCCC-P6 ngày 31/5/2013 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an và Công văn số       của Bộ Giao thông vận tải về tuyên truyền, huấn luyện về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đơn vị đăng ký tham gia tuyên truyền công tác PCCC tại đơn vị với nội dung như sau:

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Số người tham gia: …………………………………… người

Thành phần tham gia: (lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong đơn vị)

Thời gian tuyên truyền: 60 phút

Họ và tên người tổ chức: ……………………………… Chức vụ: …………………………………..

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ………………………………………………

Khi cần liên lạc với ông (bà): …………………………….. ĐTDĐ:…………………………………..

Dự kiến thời gian tuyên truyền:

Địa điểm tuyên truyền:

Nội dung tuyên truyền:

1. Những vấn đề cơ bản của công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Những nội dung cơ bản về kiến thức pháp luật PCCC và kiến thức PCCC phổ thông.

3. An toàn PCCC tại công sở và gia đình.

 

 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ghi chú:

- Trong buổi học, chuẩn bị 01 bảng trắng hoặc máy chiếu, 01 bình chữa cháy.

- Sau khi hoàn thiện bản đăng ký, fax hoặc gửi về Văn phòng Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy -243 Khuất Duy Tiến - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

- Mọi thông tin xin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Sỹ Hoán - Tổ công tác tuyên truyền (điện thoại cq: 04.6027.9339; dd: 0915.144.143; fax: 04.6251.1194; Email: nguyensyhoan.tcpccc.hn@gmail.com)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6332/BGTVT-TCCB năm 2013 tuyên truyền, huấn luyện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.309

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168