Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 609/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:609/TTg-KTN
V/v điều chỉnh chiều dài tuyến đường Vành đai II, khu tái định cư Noong Bua

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (công văn số 288/UBND-TĐC ngày 10 tháng 3 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2021/BKHĐT-KTNN ngày 04 tháng 4 năm 2011), Tài chính (công văn số 4062/BTC-ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 761/BNN-KTHT ngày 22 tháng 3 năm 2011) về việc điều chỉnh chiều dài tuyến đường Vành đai II, khu tái định cư Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh chiều dài tuyến đường Vành đai II (tuyến nối khu tái định cư Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ với khu tái định cư Pú Tửu thị trấn huyện Điện Biên) là 4,2 km (tăng 3,5 km so với quy định tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có trách nhiệm:

a) Phê duyệt, tổ chức thực hiện dự án đầu tư tuyến đường theo quy định; sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư thủy điện Sơn La để đầu tư tuyến đường nhưng không được làm tăng tổng mức đầu tư khu tái định cư Noong Bua quy định tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (3) Lnh.17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 609/TTg-KTN ngày 19/04/2011 về điều chỉnh chiều dài tuyến đường Vành đai II, khu tái định cư Noong Bua do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.289

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198