Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5851/VPCP-QHQT ngày 27/10/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc Nghị định thư ASEAN về chỉ định các tuyến vận tải qúa cảnh và phương tiện kỹ thuật liên quan

Số hiệu: 5851/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 27/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5851/VPCP-QHQT
V/v Nghị định thư ASEAN về Chỉ định các tuyến vận tải quá cảnh và phương tiện kỹ thuật liên quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5463/GTVT-HTQT ngày 11 tháng 10 năm 2004), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1- Đồng ý Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư số 01 về Chỉ định các tuyến vận tải quá cảnh và các phương tiện kỹ thuật có liên quan để thực hiện Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hoá quá cảnh.

2- Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền về việc Việt Nam ký Nghị định thư nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM





Nguyễn Quốc Huy

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5851/VPCP-QHQT ngày 27/10/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc Nghị định thư ASEAN về chỉ định các tuyến vận tải qúa cảnh và phương tiện kỹ thuật liên quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.731
DMCA.com Protection Status