Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5780/TCĐBVN-ATGT 2017 thực hiện Thông tư 29/2017/TT-BGTVT

Số hiệu: 5780/TCĐBVN-ATGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 15/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5780/TCĐBVN-ATGT
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông;
- Các Ban QLDA 1, 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh;
- Các Sở Giao thông Vận tải;
- Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV;
- Cục Quản lý Xây dựng đường bộ;
- Cục Quản lý Đường bộ cao tốc;
- Các Ban QLDA 3, 4, 5, 8;
- Viện Khoa học và Công nghệ GTVT;
- Trường Đại học Công nghệ giao thông;
- Trường Đại học Xây dựng;
- Công ty CP Đào tạo - Xây dựng và Phát triển nguồn nhân lực Sáu.

Ngày 01/9/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/9/2017 quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chng chỉ thm tra viên ATGT đường bộ; Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 15/10/2017 và thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT ngày 25/5/2012.

Thông tư được đăng tải trên Website của Bộ Giao thông vận tải (Chuyên mục Văn bản quy phạm pháp luật) và Website của Tổng cục ĐBVN.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để triển khai thực hiện các công việc có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Các Phó T
ng Cục trưởng;
- Vụ ATGT (B
GTVT);
- Vụ KHĐT, QLBTĐB, TC, KHCN MT&HTQT, PC-TTr;
- Lưu: VT, ATGT(VSQ-3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5780/TCĐBVN-ATGT ngày 15/09/2017 về thực hiện Thông tư 29/2017/TT-BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


776

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!