Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5651/VPCP-KTN điều chỉnh quốc lộ 3 đoạn Bắc Kạn - thị xã Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5651/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 17/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5651/VPCP-KTN
V/v: điều chỉnh quốc lộ 3 đoạn Bắc Kạn - thị xã Cao Bằng

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (công văn số 1234/UBND-GT ngày 30 tháng 6 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4739/BKHĐT-KCHTĐT ngày 19 tháng 7 năm 2011), Giao thông vận tải (công văn số 4368/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2011) và Tài chính (công văn số 9847/BTC-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2011) về việc điều chỉnh quốc lộ 3 đoạn Bắc Kạn - thị xã Cao Bằng theo hướng tuyến mới trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam giai đoạn 2020 và định hướng đến năm 2030, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, nghiên cứu các đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc điều chỉnh quy hoạch theo quy mô và hướng tuyến mới quốc lộ 3 (đoạn Bắc Kạn - thị xã Cao Bằng) tại công văn nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh có tuyến quốc lộ 3 đi qua phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cung cấp đầy đủ thông tin liên quan, đặc biệt là sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch tuyến quốc lộ 3.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND các tỉnh: Bắc Kạn, Thái Nguyên;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5651/VPCP-KTN điều chỉnh quốc lộ 3 đoạn Bắc Kạn - thị xã Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.221

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184