Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 551/SGTVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Tăng Văn Lẫm
Ngày ban hành: 01/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/SGTVT
v/v thực hiện quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 12 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty QL&SC công trình GT Vĩnh Long
- Phòng hạ tầng kinh tế huyện
- Phòng Quản lý đô thị - TXVL
- Thanh tra giao thông vận tải

Thực hiện quyết định số 2613/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa; ngày 25/11/2005 Sở đã họp các đơn vị, phòng ban chức năng liên quan đến việc tổ chức thực hiện quyết định trên.

Qua thảo luận về giải pháp thực hiện, nay Sở GTVT yêu cầu Công ty QL & SC công trình GT, phòng hạ tầng kinh tế huyện, phòng Quản lý đô thị - TXVL, Thanh tra GTVT triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Phòng hạ tầng kinh tế huyện, phòng Quản lý đô thị - TXVL tham mưu cho UBND huyện, thị xã để công bố trên đài truyền thanh ở địa phương và niêm yết công khai quy định trên của UBND tỉnh tại UBND xã, phường, thị trấn và các nơi công cộng xét thấy cần thiết trong tháng 12/2005, đồng thời sở GTVT Vĩnh Long có đề nghị công bố trên báo và Đài PT & TH Vĩnh Long.

2. Thực hiện phân cấp quản lý về đường sông, Công ty QL & SC công trình GT, phòng hạ tầng kinh tế huyện, phòng Quản lý đô thị - TXVL tuần tự với tinh thần khẩn trương thực hiện:

2.1. Giải quyết các hồ sơ về việc xin tái cấp phép và cấp phép mới về hoạt động bến thủy nội địa (bến hàng hóa, bến hành khách và bến khách ngang sông) đang tồn đọng.

2.2. Thông báo cho tổ chức, công dân là chủ bến thủy nội địa có vi phạm (lấn hành lang, thiếu báo hiệu khu vực sử dụng vùng nước …) để điều chỉnh, bổ sung theo quy định và cấp phép hoạt động.

2.3. Sau khi giải quyết căn bản các yêu cầu trước mắt trên thì tiến hành triển khai thực hiện rộng rãi bằng cách thông báo (có cụ thể khoảng thời gian) cho từng khu vực, từng tuyến sông để giải quyết cho tổ chức, công dân có nhu cầu hoạt động bến thủy nội địa.

3. Riêng về hoạt động bến khách ngang sông, cần lưu ý là:

- Vị trí bến phải phù hợp, bức thiết cho nhu cầu của nhân dân (không thể không có bến được).

- Những nơi thuận tiện về đường bộ ở 2 bờ sông thì cần có khoảng cách nhất định giữa 2 bến không nhỏ hơn 2000 mét. Đây là việc làm phức tạp và khó khăn có liên quan trực tiếp đến nhân dân, do đó, cần cụ thể với địa phương xã, phường, thị trấn và các chủ bến khách ngang sông để thống nhất bố trí lại các bến cho phù hợp (tránh tự phát, tràn lan, mất trật tự, mất an toàn như tình trạng hiện nay ở một số tuyến sông).

4. Trong quá trình giải quyết về hoạt động bến thủy nội địa, cần lưu ý là:

4.1. An toàn tính mạng con người, an toàn giao thông là chủ yếu, các yêu cầu khác là quan trọng, cần thiết, đặc biệt quan tâm việc lắp đặt các báo hiệu đường thủy, cầu dẫn phải an toàn nhất là các bến hành khách, bến khách ngang sông.

4.2. Tạo mọi điều kiện như tập biểu mẫu hồ sơ … để tổ chức công dân dễ tiếp cận và làm tốt thủ tục. Thực hiện tốt công tác kiểm tra trước và sau khi xây dựng, cấp phép hoạt động bến thủy nội địa; đảm bảo việc xây dựng và cấp phép hoạt động bến thủy nội địa đúng quy định.

4.3. Đây là việc làm hết sức khó khăn, phức tạp, do đó yêu cầu các đơn vị trực tiếp thực hiện làm tuần tự, chắc chắn, đảm bảo công bằng, khách quan, nhất là cần giải thích cụ thể, không để  khiếu nại, tố cáo xảy ra.

5. Giao Thanh tra GTVT tỉnh phối hợp với các lực lượng có chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của UBND Tỉnh và các quy định hiện hành của nhà nước …

6. Về phân luồng chạy tàu thuyền

Thực hiện thả phao, báo hiệu theo quy định hiện hành.

7. Sở yêu cầu các phòng hạ tầng kinh tế huyện, phòng Quản lý đô thị - TXVL tăng cường thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện thị xã thực hiện các nhiệm vụ trên theo phân cấp quản lý.

8. Kinh phí hoạt động

Công ty QL & SC công trình GT, phòng hạ tầng kinh tế huyện, phòng Quản lý đô thị - TXVL lập kế hoạch thu chi về hoạt động này nằm trong kế hoạch chung của nguồn quản lý hàng năm về đường sông trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là một số ý kiến để triển khai thực hiện những nhiệm vụ trước mắt, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ảnh để Sở có chỉ đạo giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c)
- Như trên
- UBND huyện, thị xã
- Phòng CSGT đường thủy
- Ban ATGT tỉnh
- Lưu VT-QLGT

GIÁM ĐỐC
Tăng Văn Lẫm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 551/SGTVT ngày 01/12/2005 thực hiện quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa do Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.439

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.194
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!