Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5444/UBND-KT năm 2020 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong diễn biến mới, phức tạp của dịch Covid-19 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 5444/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 13/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5444/UBND-KT
V/v tăng cường bảo đảm trt tự an toàn giao thông trong diễn biến mới, phức tp của dch Covid-19.

Bình Định, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph
.

Thực hiện Công điện s 1053/CĐ-TTg ngày 09/8/2020 ca Th tướng Chính ph về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch Covid-19. UBND tnh yêu cu các s, ban, ngành, hội đoàn thể tnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong tình hình diễn biến phức tp của dịch Covid-19, nhất là trong dịp ngh Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2020-2021, đng thời triển khai thực hiện tốt một s nội dung như sau:

1. Tiếp tục quán triệt thc hiện nghiêm túc biện pháp chống dch trong tình hình mới đã được Th tướng Chính phủ chỉ đạo tại Ch th số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, ch đạo của UBND tnh tại Kế hoạch s 05/KH-UBND ngày 21/01/2020 về triển khai Năm An toàn giao thông 2020 trên địa bàn tnh, văn bản số 322/UBND-KT ngày 15/01/2020 v đẩy mạnh thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, văn bn số 2647/UBND-KT ngày 26/4/2020 về tăng cường các giải pháp bảo đm trật tự ATGT trên địa bàn tnh.

2. Tiếp tục đy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT trong các tầng lớp nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng

a. Đề ngh y ban Mặt trận Tổ quc Việt Nam tnh, các đoàn thể, các s, ban, ngành, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tnh, UBND các huyện, thị xã, thành ph đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT va các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để nâng cao ý thức người dân; không lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất ma túy; không phóng nhanh, vượt u; đội mũ bảo him đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện và các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn đò ngang, tai nạn đường sắt; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội vn, đoàn viên tích cực tham gia bảo đm trật tự ATGT.

b. S Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề trên địa bàn tnh tăng cường công tác bo đm ATGT, triển khai “Tháng cao đim ATGT cho học sinh đến trưng - tháng 9”, đy mạnh giáo dục kiến thức và k năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; ch đạo việc ký cam kết chp hành quy định ATGT giữa nhà trường, gia đình và học sinh: phi hợp Tỉnh đoàn, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhân rộng mô hình “Cổng trường ATGT”.

c. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định tăng cường tuyên truyền các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông, hoạt động bảo đảm ATGT của các đơn vị, địa phương trong tỉnh, thường xuyên phát sóng, đăng báo các thông điệp về ATGT; phản ánh được những hậu quả, mất mát, thiệt hại do tai nạn gây ra để nhân dân hiểu và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT.

3. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT:

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 gắn với tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật t ATGT; tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trc tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe khách, xe tải nặng, xe container vào ban đêm. Ngăn chặn, xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái phép. Tăng cường công tác kiểm tra ATGT tại bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch, trên các tuyến, luồng đường thủy phức tạp, nhất là thời điểm mưa, bão, lũ, phải trang bị đủ và thc hiện nghiêm việc đeo phao cứu sinh bắt buộc.

4. Khẩn trương xử lý kịp thời các vị trí mất ATGT trên các tuyến đường:

a. Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện chỉnh trang, khắc phục các vị trí mặt đường bị hư hỏng, mái ta luy sạt lở do mưa, lũ gây ra,... theo phân cấp quản lý; kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế... tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

b. Các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng thực hiện nghiêm quy định và phương án bảo đảm trật tự ATGT tại công trường, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố.

5. Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải

a. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng chức năng, các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra quản lý vận tải khách, chú trọng về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của phương tiện chở khách, trọng tâm là vận tải khách đường bộ. Có phương án tổ chức vận tải phù hợp, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải và tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 02/9 và khai giảng năm học mới. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tuân thủ tuyệt đối quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau; bố trí đủ lái xe, không để xảy ra vi phạm về thời gian lao động của lái xe; thực hiện theo dõi hoạt động của lái xe, phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình; thường xuyên thanh, kim tra, không để lái xe vi phạm về nồng độ cn. ma túy, chở quá s người, tăng giá vé trái quy định.

b. UBND các huyện, thị xã, thành ph ch đạo UBND cp xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ch khách ở các bến đò ngang để bảo đảm an toàn.

6. S Y tế chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm y tế trong tnh tăng cường công tác sơ cấp cứu, nhanh chóng chuyn người bị tai nạn giao thông tại hiện trường đến các cơ sở y tế; cấp cứu kp thời, tích cực điều trị các trường hợp chấn thương do tai nạn giao thông; chỉ đạo việc tổ chức khám sức khe cho người thi lấy giy phép lái xe cơ giới đường bộ và phương tiện thy nội đa theo quy định.

7. S điện thoại đường dây nóng đ tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tnh; 0917349977 (Văn phòng Ban An toàn giao thông tnh), 0912544469 (Thanh tra S Giao thông vận ti), 0917442689 (Phòng Quản lý giao thông, S Giao thông vận tải), 0914944969 (Phòng Quản lý vận ti, S Giao thông vận ti), 02563822863 (Phòng Cnh sát giao thông đường bộ-đường st Công an tnh).

Yêu cầu các sở, ban, ngành, hội đoàn th tnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TV Ban ATGT tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Bình Định;
- Chi cục QLĐB III.2, TTĐS
số 8, số 9;
- Cty CPĐS Nghĩa Bình, Phú Khánh;
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh, CV;
- Lưu: VT, K19.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5444/UBND-KT năm 2020 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong diễn biến mới, phức tạp của dịch Covid-19 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97