Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 493/BGTVT-KCHT về việc kéo dài thời gian thí điểm tàu vào, rời cảng Cát Lái hành hải ban đêm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 493/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 23/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 493/BGTVT-KCHT
V/v: kéo dài thời gian thí điểm tàu vào, rời cảng Cát Lái hành hải ban đêm.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 2766/CHHVN-PC ngày 31/12/2008 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc cho phép kéo dài thời gian thí điểm tàu vào, rời cảng Cát Lái hành hải ban đêm. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Cho phép tiếp tục thực hiện thí điểm trong năm 2009 việc cho tàu container có chiều dài đến 205m vào, rời cảng Cát Lái ban đêm như đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận tại công văn số 4397/BGTVT-KHĐT ngày 09/6/2008.

2. Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức cho tàu vào, rời cảng hành hải ban đêm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; tổng kết, báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện thí điểm khi kết thúc thời gian thí điểm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty Tân Cảng Sài Gòn;
- Các Vụ: KHĐT, PC, VT;
- Lưu: VT, KCHT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 493/BGTVT-KCHT về việc kéo dài thời gian thí điểm tàu vào, rời cảng Cát Lái hành hải ban đêm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.908

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210