Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4665/BGTVT-KCHT về việc quản lý, khai thác bến phà Đại Ngãi - QL60, tỉnh Sóc Trăng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4665/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4665/BGTVT-KCHT
V/v: Quản lý, khai thác bến phà Đại Ngãi - QL60, tỉnh Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam

Bộ GTVT nhận được Công văn số 350/CTUBND-HC ngày 23/3/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc đầu tư, quản lý, vận hành bến phà Đại Ngãi, tỉnh Sóc Trăng, Công văn số 934/ĐHDA1 ngày 27/4/2009 và Công văn số 1570/DHDA1 ngày 30/6/2009 của Ban Quản lý dự án 7 về việc bàn giao đưa vào sử dụng công trình xây dựng bến phà Đại Ngãi - QL60, tỉnh Sóc Trăng và Công văn số 1860/CĐBVN-GT ngày 19/5/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam tham gia ý kiến về quản lý, vận hành bến phá Đại Ngãi, tỉnh Sóc Trăng. Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các công việc sau:

- Tiếp nhận quản lý, khai thác bến phà Đại Ngãi bến phà Đại Ngãi - QL60, tỉnh Sóc Trăng;

- Xây dựng cơ chế thu phí để hoàn vốn đầu tư công trình bến phà Đại Ngãi - QL60, tỉnh Sóc Trăng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức bộ máy để quản lý, khai thác bến phà Đại Ngãi - QL60, tỉnh Sóc Trăng theo quyền hạn, chức năng của Cục.

2. Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý dự án 7 tổ chức tiếp nhận hồ sơ hoàn công và nghiệm thu công trình đầu tư xây dựng bến phà Đại Ngãi-QL60 tỉnh Sóc Trăng theo đúng các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Ban Quản lý dự án 7;
- Khu QLĐB VII;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4665/BGTVT-KCHT về việc quản lý, khai thác bến phà Đại Ngãi - QL60, tỉnh Sóc Trăng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.177

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91