Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4582/VPCP-QHQT về ký kết Bản Ghi nhớ ba nước Việt-Lào-Thái về thực hiện bước đầu Hiệp định GMS do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4582/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4582/VPCP-QHQT
V/v ký kết Bản Ghi nhớ ba nước Việt-Lào-Thái về thực hiện bước đầu Hiệp định GMS

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Ngoại giao, Tài chính, Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 5033/BGTVT-HTQT ngày 14 tháng 8 năm 2007 về việc ký kết Bản ghi nhớ về thực hiện bước đầu Hiệp định GMS tại ba cửa khẩu Lao Bảo - Đen-xa-vẳn - Mục-đa-hản, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc nội dung của Dự thảo "Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về thực hiện bước đầu Hiệp định giữa các Chính phủ Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Liên bang Mi-an-ma, Vương quốc Thái Lan và cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và người qua lại biên giới (IICBTA) tại cặp cửa khẩu Lao Bảo, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đen-xa-vẳn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và cặp cửa khẩu Xa-van-na-khét, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Mục-đa-hản, Vương quốc Thái Lan".

2. Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng thay mặt Chính phủ ta ký Bản Ghi nhớ tại Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan dự kiến tổ chức tại Xa-van-na-khét (Lào) từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 8 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn, các Vụ: CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4582/VPCP-QHQT ngày 17/08/2007 về ký kết Bản Ghi nhớ ba nước Việt-Lào-Thái về thực hiện bước đầu Hiệp định GMS do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.014

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server250