Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4581/VPCP-CN 2020 hoạt động thí điểm xe 4 bánh cơ gắn động cơ sử dụng năng lượng điện

Số hiệu: 4581/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4581/VPCP-CN
V/v Xử lý Phiếu chuyển đơn của ĐBQH Lê Thanh Vân

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau) có Phiếu chuyển đơn của Đại biểu Quốc hội gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn kiến nghị của Công ty TNHH Phương Hiền (số 35 đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) liên quan đến hoạt động thí điểm xe 4 bánh cơ gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (bản chụp đơn kiến nghị kèm theo).

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải cùng với y ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét, giải quyết theo thm quyền, đúng quy định của pháp luật đối với các kiến nghị của Công ty TNHH Phương Hiền và trả lời cho Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân và doanh nghiệp biết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau;
- ĐBQH Lê Thanh Vân;
- Cty TNHH Phương Hiền;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.I, QHĐP, ĐMDN;
- Lưu: VT, CN (2) pvc.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4581/VPCP-CN ngày 08/06/2020 về hoạt động thí điểm xe 4 bánh cơ gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.063

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!