Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 453/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 14/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 453/BGTVT-KCHT
V/v thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến quốc lộ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Sau khi xem xét đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 6853/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 24/12/2014 về việc triển khai đấu thu bảo dưng thường xuyên đường bộ năm 2015, ý kiến của Văn phòng Qu bảo trì đường bộ Trung ương tại văn bản số 02/VPQ ngày 06/1/2015, B GTVT có ý kiến n sau:

1. Chấp thuận nội dung đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 6853/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 24/12/2014 để làm cơ sở phê duyệt giá sản phẩm dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Tuy nhiên nội dung công việc phải được xác định cụ thể trên cơ sở hiện trạng, điều kiện địa hình của từng tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hiệu quả.

2. Đối với trường hợp mặt đường hư hỏng rạn nứt chân chim, ổ gà, sình lún cao su, hằn lún vệt bánh xe và các hạng mục công việc khác, giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra thống kê khối lượng, dự kiến kinh phí báo cáo Bộ Giao thông vận tải cho phép sửa chữa theo quy định.

3. Trường hợp nền, mặt đường, cầu, cống phát sinh hư hỏng đặc biệt nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông cần thiết phải khắc phục, sửa chữa kịp thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng và Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ GTVT quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

4. Căn cứ các nội dung nêu trên, yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Cục Quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải nhận ủy thác quản lý quốc lộ xây dựng Hồ sơ mời thầu quy định rõ các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, tiêu chí nghiệm thu, thanh toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và tổ chức đấu thầu theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Hội đồng Qu
BTĐBTW;
- Lưu: VT, KCHT (4bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 453/BGTVT-KCHT ngày 14/01/2015 thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.52.68