Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 447/TTg-CN 2021 Dự án Cảng hàng không Quảng Trị

Số hiệu: 447/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 06/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 447/TTg-CN
V/v triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công an, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2444/BGTVT-ĐTCT ngày 25 tháng 3 năm 2021 và số 2846/BGTVT-ĐTCT ngày 05 tháng 4 năm 2021), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1863/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 02 tháng 4 năm 2021), Tài chính (văn bản số 3485/BTC-ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2021), Xây dựng (văn bản số 1067/BXD-HĐXD ngày 02 tháng 4 năm 2021), Tư pháp (văn bản số 961/BTP-PLDSKT ngày 02 tháng 4 năm 2021), Công an (văn bản số 946/BCA-ANKT ngày 31 tháng 3 năm 2021), Quốc phòng (văn bản số 927/BQP-TM ngày 03 tháng 4 năm 2021) về việc triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền đ tchức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đu tư Dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2846/BGTVT-ĐTCT ngày 05 tháng 4 năm 2021.

2. Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên, căn cứ định hướng quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan đxác định thời điểm đầu tư Cảng hàng không Quảng Trị, bảo đảm hiệu quả, khả thi./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tư
ớng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục
, TGĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, NC, QHĐP, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2) LTS.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 447/TTg-CN ngày 06/04/2021 triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.688

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!