Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4351/BYT-MT 2021 tăng cường phòng chống dịch COVID19 trong vận chuyển hàng hóa

Số hiệu: 4351/BYT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 28/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4351/BYT-MT
V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Đ đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19 vừa phát trin kinh tế xã hội; Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các nội dung sau để lưu thông vận tải hàng hóa:

1- Tiếp tục thực hiện các hướng dẫn tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa và Công văn số 1083/BCT-TTTN ngày 01/3/2021 của Bộ Công Thương về hướng dẫn thu mua, tiêu thụ và vận chuyn hàng hóa, nông sn vùng đang có dịch.

2- Thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 cho người điều khiển phương tiện vận chuyn đến, đi ra từ khu vực phong tỏa hoặc khu vực dịch (vào thời điểm trước khi đến, đi ra và khi quay về).

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) đ được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTT. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: CT, NN&PTNT, GTVT;
- VP Bộ
, Vụ TTKT, Cục YTDP;
- Các Viện thuộc hệ YTDP;
- Sở Y tế cấp tỉnh;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4351/BYT-MT ngày 28/05/2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.286

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!