Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4296/BGTVT-TC về việc cử cán bộ tham gia Tổ nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4296/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4296/BGTVT-TC
V/v cử cán bộ tham gia Tổ nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi:

- Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

 

Triển khai Văn bản số 8866/BTC-QLG ngày 19/06/2009 của Bộ Tài chính về việc dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải sẽ thành lập Tổ nghiên cứu, xây dựng Thông tư hướng dẫn riêng đối với từng lĩnh vực trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa).

Để có cơ sở ra quyết định thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng các thông tư nói trên, đề nghị các đơn vị cử cán bộ tham gia (riêng các Cục, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: đề nghị cử 01 Lãnh đạo và chuyên viên); danh sách cán bộ tham gia gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tài chính, fax 04-38224227) trước ngày 05/07/2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TC (B).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4296/BGTVT-TC về việc cử cán bộ tham gia Tổ nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


848

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227