Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4233/VPCP-KTN về việc triển khai nút giao Pháp Vân thuộc gói thầu số 3, Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4233/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 23/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4233/VPCP-KTN
V/v: triển khai nút giao Pháp Vân thuộc gói thầu số 3, Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3037/BGTVT-QLXD ngày 14 tháng 5 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3746/BKH-KCHT&ĐT ngày 27 tháng 5 năm 2009), Bộ Tài chính (công văn số 7843/BTC-ĐT ngày 02 tháng 6 năm 2009), Bộ Xây dựng (công văn số 1031/BXD-KTXD ngày 04 tháng 6 năm 2009) về việc triển khai nút giao Pháp Vân thuộc gói thầu số 3 Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Giao thông vận tải lập đơn giá mới cho hạng mục xây dựng nút giao Pháp Vân (nút giao Trumpet kép liên thông hoàn chỉnh) thuộc gói thầu số 3, Dự án “cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội” như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ tại các công văn nêu trên. Việc điều chỉnh phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Ban QLDA Thăng Long
(Xóm 2, P Lĩnh Nam, Q Hoàng Mai, t/p Hà Nội);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, TKBT, QHQT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4233/VPCP-KTN về việc triển khai nút giao Pháp Vân thuộc gói thầu số 3, Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


973

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49