Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4175/BGTVT-TC về việc phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4 và số 5 Chùa Vẽ (đôn đốc lần 2) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4175/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Vũ Xuân Cựu
Ngày ban hành: 23/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4175/BGTVT-TC
V/v: Phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4 và số 5 Chùa Vẽ (đôn đốc lần 2).

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải phòng

Thực hiện thông báo số 123/TB-BGTVT ngày 24/03/2009 của Bộ GTVT thông báo kết luận cuộc họp về việc xem xét phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4 và số 5 Chùa vẽ - Hải phòng . Ngày 02/4/2009 Bộ GTVT đã có Quyết định số 834/QĐ-BGTVT về việc thành lập tổ công tác về phương án khai thác cầu cảng số 4, 5 Chùa vẽ - Hải phòng.

Để triển khai thực hiện việc xem xét các nội dung của phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4 và số 5 Chùa vẽ, Bộ GTVT yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải phòng khẩn trương hoàn thiện lại phương án khai thác cầu cảng số 4 và số 5 trên cơ sở dự báo sản lượng hàng hoá thông qua, thời gian cần thiết để thu hồi vốn đầu tư, đề xuất hình thức phân bổ chi phí quản lý khai thác, khấu hao và các yếu tố chi phí khác hợp lý, đồng thời, đề xuất thêm phương án tích cực hơn để khai thác cầu cảng số 4 và số 5 Chùa vẽ.

Yêu cầu Công ty khẩn trương triển khai thực hiện để có phương án quản lý, khai thác báo cáo Bộ trong tháng 7/2009.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
TT Trần Doãn Thọ (để b/c);
Vụ trưởng (để b/c);
Vụ KHHT, Vụ Pháp chế;
Cục Hàng hải VN;
Lưu: VT - TC.


TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Xuân Cựu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4175/BGTVT-TC về việc phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4 và số 5 Chùa Vẽ (đôn đốc lần 2) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.022

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123