Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4088/TCĐBVN-PC.TT năm 2014 về phòng chống tiêu cực tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4088/TCĐBVN-PC.TT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 15/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4088/TCĐBVN-PC.TT
V/v phòng chống tiêu cực tại các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV.

 

Công tác kiểm soát tải trọng xe (KSTTX) thời gian qua đã được UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo. Công an và Sở GTVT, Thanh tra Sở GTVT các tỉnh, thành phố đã có nhiều cố gắng trong công tác KSTTX, do vậy ban đầu đã thu được kết quả khả quan, tạo được sự đồng thuận của xã hội. Tuy nhiên trong quá trình triển khai công tác KSTTX trên cả nước, xuất hiện tình trạng nhiều Trạm KTTTX đã để cho các xe quá tải vượt qua Trạm, đặc biệt là vào lúc giao ca; dừng cả những xe không chở hàng, hoặc chở hàng quá ít để cân kiểm tra… gây bức xúc cho dư luận xã hội. Tình trạng này cho thấy các lực lượng làm nhiệm vụ tại Trạm chưa làm hết trách nhiệm. Tổng cục ĐBVN đã có văn bản số 4057/TCĐBVN-ATGT ngày 14/8/2014 báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT tình hình tiêu cực - công tác phòng ngừa và phòng chống tiêu cực trong hoạt động KSTTX (sao gửi báo cáo kèm công văn này). Ngoài nội dung đã nêu tại văn bản số 4057/TCĐBVN-ATGT ; để khắc phục tình trạng đã nêu ở trên và tăng cường công tác KSTTX, phòng chống tiêu cực tại các Trạm KTTTX. Tổng cục ĐBVN có ý kiến như sau:

1. Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên mạng lưới đường bộ thuộc phạm vi địa giới hành chính (đặc biệt các đoạn vòng tránh trạm KTTTX); có giải pháp xử lý nghiêm các xe dừng đỗ nối đuôi nhau trên đường, chờ cơ hội để vượt, luồn lách “né Trạm”, “tăng bo giảm tải” qua Trạm hoặc các biểu hiện tiêu cực khác để làm ngơ cho xe quá tải vượt qua Trạm KTTTX;

- Chỉ đạo các Trạm KTTTX ngoài việc cân kiểm tra tải trọng xe, tiến hành đồng thời việc kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ (công việc này tiến hành ngay cả khi trời mưa không sử dụng được bộ cân);

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát từ nơi xuất phát nguồn hàng; xử lý nghiêm các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, các nhà máy, xí nghiệp, mỏ vật liệu…. các Ban QLDA và nhà thầu thi công sử dụng phương tiện cơi nới trái phép kích thước thùng chở hàng và xếp hàng hóa lên xe quá tải cho phép.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất hoạt động của Trạm KTTTX;

- Đầu tư bổ sung cân xách tay thực hiện kiểm tra đột xuất;

- Thiết lập và thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan công tác kiểm soát tải trọng xe; nêu cao vai trò giám sát cộng đồng;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời phản ánh, biểu dương những cá nhân, tập thể vượt khó khăn, có hành động kiên quyết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có giải pháp hay phòng chống tiêu cực; đồng thời phản ánh những biểu hiện tiêu cực gây bức xúc dư luận xã hội;

- Quan tâm bố trí kinh phí cho công tác KSTTX.

2. Tổng cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung sau:

- Chỉ đạo các Trạm KTTTX đặt biển thông báo “không phận sự miễn vào” tại các vị Trạm KTTTX, tổ chức dẹp các quán, cửa hàng vi phạm hành lang giao thông đường bộ, góp phần giảm tình trạng tụ tập của các “cò xe” và đảm bảo an toàn giao thông;

- Cho lắp đặt bổ sung Camerra giám sát các xe tải lưu thông qua Trạm, tích hợp gửi về trung tâm của Sở GTVT và Tổng cục ĐBVN để theo dõi; các Trạm KTTTX phải giải trình rõ tại sao không dừng các xe tải lưu thông qua Trạm mà hình ảnh do Camera ghi nhận được và các thông tin từ đường dây nóng cung cấp; cho lắp bổ sung máy điều hòa để bảo vệ thiết bị điện tử và sức khỏe của lực lượng làm nhiệm vụ.

3. Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV:

- Tăng cường, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tự đổ và các biện pháp ngăn chặn ô tô chở hàng quá tải trọng tham gia giao thông đường bộ. Đầu tư bổ sung cân xách tay để phục vụ Đoàn thanh tra và tiến hành kiểm tra đột xuất xe quá tải;

- Tổ chức kiểm, đếm xe tải đột xuất để nắm tình hình xe tải trọng nặng lưu thông trên đường.

Tổng cục ĐBVN kính mong UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo.

Tổng cục ĐBVN đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường sự phối hợp trong công tác KSTTX và phòng chống tiêu cực tại Trạm KTTTX lưu động./.

 

 

Nơi nhận:
­- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Ủy ban ATGT Quốc gia (để báo cáo);
- Tổng cục VII-Bộ Công an;
- Cục C67 - Tổng cục VII;
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Các Vụ: ATGT; PC, TTr; KHCN, HTQT & MT;
- Tạp chí ĐB-Tổng cục;
- Lưu: VT, ATGT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4088/TCĐBVN-PC.TT năm 2014 về phòng chống tiêu cực tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.864

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253