Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 1997

Số hiệu: 391-TC/QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 31/01/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 391-TC/QLCS

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 391 TC/QLCS NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 1997 VỀ VIỆC MUA XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 1997

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ.
- Các tổ chức, cơ quan đoàn thể Trung ương.
- UBND, Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 30/12/1996, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số984/TTg về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế,xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997, trong đó đã quy định: "Hạnchế chi xây dựng mới trụ sở, mua sắm xe ôtô con ở các cơ quan hành chính sựnghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấpphát. Các cơ quan cần sắp xếp bố trí sử dụng hợp lý trụ sở làm việc và phươngtiện hiện có để phục vụ công tác. Trong trường hợp thật sự cần thiết phải chi,Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyếtviệc xây dựng trụ sở, Bộ trưởng Bộ Tài chính giải quyết việc mua xe ô tô con,trên cơ sở kiểm tra xem xét chặt chẽ nhu cầu và nguồn kinh phí xây dựng, muasắm; hàng quý hai Bộ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc giải quyết cáctrường hợp này. Việc chi xây dựng trụ sở và mua sắm xe ôtô con phải theo đúngchế độ quản lý tài chính và trong dự toán ngân sách được giao".

Ngày 11/01/1997 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 214/KTTH,thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc mua xe ôtô con phục vụcông tác nêu rõ: "Trong khi chờ đợi quy định cụ thể của Chính phủ về tiêuchuẩn được sử dụng xe ôtô con của các cấp, trong quý I năm 1997 các Bộ, ngành,địa phương chưa được triển khai mua xe ôtô".

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong quý Inăm 1997 Bộ Tài chính chưa tiến hành xem xét và giải quyết đối với tất cả cáctrường hợp mua xe ôtô của các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng và tổchức đoàn thể sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước.

Để có cơ sở xem xét giải quyết việc mua xe ôtô con trong năm1997, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, đoàn thể Trung ương chỉđạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện báo cáo đầy đủ tình hình phươngtiện đi lại hiện đang quản lý sử dụng đến 31/12/1996 và tổng hợp gửi về Bộ Tàichính trước ngày 15/3/1997 (theo biểu mẫu báo cáo đính kèm). Sau khi được phépcủa Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính chỉ thực hiện xem xét và giải quyết việcmua xe ôtô đối với các trường hợp đã có báo cáo tổng hợp phương tiện đi lại đếnngày 31/12/1996.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 1997

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.058
DMCA.com Protection Status