Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3856/BNN-HTQT ý kiến về Dự thảo Nghị định thư sửa đổi Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Trung Quốc và Nghị định thư thực hiện Hiệp định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3856/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 22/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 3856/BNN-HTQT
V/v ý kiến về Dự thảo Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định vận tải đường bộ VN-TQ và Nghị định thư thực hiện Hiệp định

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Phúc đáp công văn số 7838/BGTVT-HTQT ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc góp ý kiến cho dự thảo “Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam – Trung Quốc và Nghị định thư thực hiện Hiệp định”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với quý Bộ về việc cần thiết ký kết “Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam – Trung Quốc và Nghị định thư thực hiện Hiệp định” để Bản Hiệp định phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay giữa hai nước.

2. Đồng ý với nội dung của dự thảo “Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam – Trung Quốc” và “Nghị định thư thực hiện Hiệp định”.

Trên đây là ý kiến đóng góp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi để quý Bộ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (vth).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3856/BNN-HTQT ý kiến về Dự thảo Nghị định thư sửa đổi Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Trung Quốc và Nghị định thư thực hiện Hiệp định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


972
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116