Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3704/BGTVT-KCHT chấp thuận điều chỉnh quy hoạch đường ngang tại Km 71 + 357 tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3704/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 08/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3704/BGTVT-KCHT
V/v Chấp thuận điều chỉnh quy hoạch đường ngang tại Km 71 + 357 tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được công văn số 476/UBND - GTXD ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đề nghị chấp thuận điều chỉnh quy hoạch các vị trí đường ngang giao cắt với đường sắt trên địa bàn tỉnh Hà Nam, cụ thể là đóng đường ngang tại Km 70 + 550 và mở mới đường ngang tại Km 71 + 357 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Nam, Bộ Giao thông vận tải thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh là: mở mới đường ngang tại Km 71 + 357 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh, đóng đường ngang tại Km 70 + 555 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh và làm đường gom từ Km 70 + 555 đến Km 71 + 357 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan làm các thủ tục tiếp theo về việc mở mới đường ngang tại Km 71 + 357 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh, đóng đường ngang tại Km 70 + 555 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh và làm đường gom từ Km 70 + 555 đến Km 71 + 357 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Giao thông vận tải về đề nghị nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Tổng Cục ĐBVN;
- Cục ĐSVN;
- Lưu: VT, KCHT(02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3704/BGTVT-KCHT chấp thuận điều chỉnh quy hoạch đường ngang tại Km 71 + 357 tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


975
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10