Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3680/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3680/TCHQ-GSQL
V/v: xác nhận chi Tiết linh kiện
ôtô dạng CKD nhập khẩu
 

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1218/HQĐg-NV ngày 03.8.2005 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc xác nhận chi tiết linh kiện ôtô dạng CKD nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng là do quy định tại Điểm 1 công văn số 1546/TCHQ-KTTT ngày 25.5.2005 của Tổng cục Hải quan. Đây là vướng mắc chung trong quá trình thực hiện và đã được Tổng cục hướng dẫn bổ sung tại công văn số 3657/TCHQ-KTTT ngày 08.9.2005. Theo đó, doanh nghiệp nhập khẩu phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Danh mục bản kê chi tiết linh kiện phụ tùng ôtô dạng CKD nhập khẩu theo đúng các tiêu chuẩn quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cơ quan Hải quan chỉ trưng cầu giám định khi có nghi ngờ về tính chính xác, trung thực trong khai báo về loại hình nhập khẩu của người khai Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT,GQ (03b)

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An

 

  

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3680/TCHQ-GSQL ngày 09/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận chi tiết linh kiện ôtô dạng CKD nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.438

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!