Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 36/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 07/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/GSQL-GQ1
V/v kiểm soát tải trọng PTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình;
- Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

 

Trả lời công văn số 1152/HQQB-NV ngày 23/11/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, công văn số 9047/HQHP-GSQL ngày 3/12/2015 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận những vấn đề Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và Cục Hải quan Tp. Hải Phòng nêu tại công văn số 1152/HQQB-NV và công văn số 9047/HQHP-GSQL dẫn trên để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Trong khi chờ hướng dẫn đề nghị đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông địa phương và các đơn vị liên quan để thực hiện. Căn cứ thực tế phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện việc kiểm tra trọng tải phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và Cục Hải quan Tp. Hải Phòng đề xuất phương án xử lý phù hợp với thực tế, để Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) tổng hợp báo cáo, có văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu:VT,GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 36/GSQL-GQ1 ngày 07/01/2016 về kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.853

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86