Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3345/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3345/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2005

Kính gửi :

Công ty TNHH Tín Nghĩa
(96 Quốc lộ 1 - Phường Quyết Thắng – Biên Hòa - Đồng Nai)

Trả lời công văn số 806/2005/CV.CT ngày 04/08/2005 của Công ty về việc tạm thời được thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu thông qua ICD Biên Hòa trong thời gian Công ty được cấp giấy phép vận tải đa phương thức, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 20/08/2005, Công ty có trách nhiệm phải nộp bổ sung “Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức” (theo quy định tại Điểm 1, phần II Thông tư số 125/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính) cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi đã làm thủ tục đối với các lô hàng vận tải đa phương thức.

2. Ngày 27/06/2005 Tổng cục Hải quan có CV số 2527/TCHQ-GSQL chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chấn chỉnh thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu.

Theo đó, nội dung CV 2527/TCHQ-GSQL dẫn trên hướng dẫn việc phân biệt khái niệm chuyển cửa khẩu và chuyển cảng để áp dụng thủ tục hải quan cho đúng; không hạn chế việc làm thủ tục chuyển cảng đối với hàng hóa có cảng đích (ghi trên vận tải đơn không bị sửa chữa, thêm, bớt) không phải là cảng mà tàu nhập cảnh.

Đối với trường hợp cụ thể của Công ty, nếu trên vận tải đơn ghi cảng đích là ICD Biên Hòa thì người vận tải có trách nhiệm làm thủ tục cho hàng hóa chuyển cảng về cảng đích và Công ty không phải làm thủ tục hàng hóa chuyển cửa khẩu.

Nội dung CV 2527/TCHQ-GSQL dẫn trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hồ Chí Minh,
HQ Đồng Nai (để thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 3345/TCHQ-GSQL ngày 19/08/2005 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.617

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!