Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 330/TTg-CN về việc gia cố đường sắt khu vực đèo Hải Vân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 330/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 330/TTg-CN
V/v Gia cố đường sắt khu vực đèo Hải Vân.

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 973/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 02 năm 2008) và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (văn bản số 285/ĐS-DACL ngày 28 tháng 02 năm 2008) về việc gia cố đường sắt khu vực đèo Hải Vân, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý xây dựng các hạng mục công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực đèo Hải Vân nêu tại văn bản số 285/ĐS-DACL ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo lệnh khẩn cấp.

- Giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quản lý, thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình nêu trên theo lệnh khẩn cấp, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2008. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ứng trước vốn để Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ: KTTH, Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, CN (3). 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 330/TTg-CN về việc gia cố đường sắt khu vực đèo Hải Vân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.033
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196