Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 33/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/TTg-KTN
V/v thí Điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hẹp

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải;
- y ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 14127/BGTVT-VT ngày 23 tháng 10 năm 2015), ý kiến của Bộ: Công an (văn bản số 2616/BCA-C67 ngày 25 tháng 11 năm 2015), Tài chính (văn bản số 17000/BTC-CST ngày 17 tháng 11 năm 2015), Công Thương (văn bn số 11788/BCT-CNNg ngày 16 tháng 11 năm 2015) và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng (văn bản số 4242/UBND-GT ngày 11 tháng 11 năm 2015), Đà Nng (văn bản số 9335/UBND-QLĐTh ngày 27 tháng 11 năm 2015), Lào Cai (văn bản số 5112/UBND-QLĐT ngày 11 tháng 11 năm 2015), Thừa Thiên Huế (văn bản số 6211/UBND-GT ngày 18 tháng 11 năm 2015), Khánh Hòa (văn bản số 7790/UBND-KT ngày 16 tháng 11 năm 2015), Bà Rịa - Vũng Tàu (văn bản số 8554/UBND-VP ngày 10 tháng 11 năm 2015) về thí Điểm hoạt động đi với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hẹp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thí Điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hẹp tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đà Nng, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ, cơ quan tại các văn bản nêu trên.

2. y ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chịu trách nhiệm quy định và tổ chức thực hiện thí Điểm trên địa bàn về thời gian hoạt động trong ngày, lộ trình tuyến đường được phép hoạt động, bảo đảm an toàn giao thông và không gây ùn tắc giao thông; lưu ý, loại xe điện trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; sau 06 tháng thực hiện, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo.

3. Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1634/TTg-KTN ngày 11 tháng 9 năm 2015 về quản lý hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lưng đin./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TP, CT, TC, VHTT&DL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, NC, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 33/TTg-KTN ngày 06/01/2016 về thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hẹp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.314

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96