Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 321/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 12/01/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/BGTVT-VT
V/v hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hòa Bình

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Công văn số 28/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 06/01/2022 của Sở GTVT Hòa Bình về việc đề nghị gia hạn hoạt động thí điểm của xe điện 4 bánh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Vấn đề này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Ngày 10/10/2018, Bộ GTVT đã có Văn bản số 11449/BGTVT-VT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế (Văn bản số 1318/TTg-CN ngày 27/9/2018). Trong đó, tại mục 3 Văn bản số 11449/BGTVT- VT ngày 10/10/2018, Bộ GTVT đã làm rõ: “3. Đối với các địa phương chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm, Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Sở GTVT chủ trì phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn địa phương không để các trường hợp hoạt động tự phát dẫn đến không quản lý được và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cho đến khi sửa đổi xong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và đưa vào hoạt động chính thức khi Luật sửa đổi Luật Giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua (có hiệu lực)”.

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 35 địa phương được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hạn chế (trong đó có tỉnh Hòa Bình). Vì vậy, đối với các đơn vị đã được cho phép tham gia thí điểm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thì vẫn được phép tiếp tục thí điểm cho đến khi sửa đổi xong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và đưa vào hoạt động chính thức khi Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được Quốc hội thông qua (có hiệu lực thi hành).

Do đó, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Hòa Bình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giao Sở GTVT hướng dẫn các đơn vị đã được cho phép tham gia thí điểm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiếp tục triển khai thực hiện; phối hợp cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của phương tiện đúng tuyến đường, khu vực được phép hoạt động mà Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã quy định; tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác chống ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Hòa Bình triển khai thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Hòa Bình (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Cục Cảnh sát giao thông;
- Vụ Khoa học công nghệ;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Lưu: VT, V.Tải (Phongdq, 3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 321/BGTVT-VT ngày 12/01/2022 về hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.170

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.27.143