Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3126/VPCP-CN năm 2017 về dự án mở rộng cảng tổng hợp PTSC Đình Vũ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3126/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3126/VPCP-CN
V/v dự án mở rộng cảng tổng hợp PTSC Đình Vũ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải.

 

Công ty cổ phần 19-9 có Công văn số 42/CVCT ngày 20 tháng 02 năm 2017 đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xem xét lại dự án mở rộng cảng tổng hợp của Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ. Về việc này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải xem xét, xử lý, giải quyết dứt điểm kiến nghị của Công ty cổ phần 19/9, trên cơ sở quy định tại Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 về an toàn công trình dầu khí trên đất liền và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1786/TTg-KTN ngày 8 tháng 10 năm 2015, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: KHCN, CA;
- Công ty cổ phần 19-9;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Công ty Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (3), Ch. (19b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3126/VPCP-CN năm 2017 về dự án mở rộng cảng tổng hợp PTSC Đình Vũ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


336
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233