Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2820/VPCP-CN năm 2017 báo cáo các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2820/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 24/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2820/VPCP-CN
V/v báo cáo các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 891/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 01 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (Công văn số 1682/BQP-TM ngày 22 tháng 02 năm 2017), Nội vụ (Công văn số 920/BNV-TL ngày 22 tháng 02 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1528/BKHĐT- KCHTĐT ngày 01 tháng 3 năm 2017) và Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 733/LĐTBXH-BTXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ LĐ-TB&XH) về báo cáo các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải trao đổi, thống nhất với Bộ Tài chính về những nội dung liên quan đến kinh phí hoạt động của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, với Bộ Nội vụ và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về chế độ phụ cấp đặc thù đối với thuyền viên làm việc trên tàu tìm kiếm, cứu nạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; đồng thời, thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng để xây dựng, thực hiện phương án di dời cơ sở hậu cần của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực II theo quy định.

2. Về việc bố trí nguồn vốn thực hiện dự án đóng tàu tìm kiếm, cứu nạn hàng hải: Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2189/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Bộ Quốc phòng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, KGVX, PL, TKBT;
- Lưu: VT, CN (3b). Hiền

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2820/VPCP-CN năm 2017 báo cáo các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


246
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236