Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2544/UBND-ĐT năm 2020 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 2544/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2544/UBND-ĐT
V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận được Văn bản số 175/UBATGTQG ngày 29/5/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; Văn bản số 915/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 26/5/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy đối với phương tiện thủy thô sơ tại các bến hành khách, bến ngang sông.

Để ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là trong mùa mưa bão năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

1. Sở Giao thông vận tải Hà Nội (Cơ quan Thường trực của Ban An toàn giao thông Thành phố):

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Công an Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

- Đình chỉ các bến khách ngang sông không phép, hết phép, không đáp ứng các điều kiện về an toàn, không đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn toàn kỹ thuật.

- Hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý phương tiện, đăng ký, đảm bảo an toàn kỹ thuật đối với phương tiện thủy thô sơ, phương tiện thủy không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người và các phương tiện thủy khác theo phân cấp.

- Phối hợp với Công an Thành phố, Cảng vụ Đường thủy nội địa - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và UBND các quận, huyện, thị xã, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa đối với phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, cảng, bến thủy nội địa.

- Đề xuất tuyên dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm, tiêu cực trong công tác đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa.

2. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội:

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng và thông tin cơ sở (truyền thanh ở thôn, xóm, xã, phường) những quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy; quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông và các phương tiện thô sơ, phương tiện nhỏ; quy định về bảo đảm TTATGT trong hoạt động vận tải hành khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa, ... nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân khi tham gia giao thông đường thủy nội địa.

- Đề xuất tuyên dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm, tiêu cực trong công tác đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa.

3. Công an thành phố Hà Nội:

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa đối với phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, cảng, bến thủy nội địa theo thẩm quyền.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trên tất cả các tuyến, địa bàn đường thủy thuộc Thành phố; xây dựng và phát triển các mô hình văn hóa như đoạn, tuyến sông văn hóa - an toàn, cụm cảng, bến văn hóa, văn minh, an toàn, khu dân cư, xóm làng an toàn, .... Đề xuất tuyên dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm, tiêu cực trong công tác đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa.

- Chủ động phối hợp với liên ngành thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 1065/QCPH-C67 ngày 21/3/2016 giữa lực lượng Cảnh sát giao thông, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

4. UBND quận, huyện, thị xã:

- Chủ trì hướng dẫn và tổ chức cho các chủ phương tiện thủy thô sơ, phương tiện thủy loại nhỏ ký cam kết sử dụng phương tiện thủy đúng quy định; khi chở phải có đủ chỗ ngồi ổn định, an toàn và có đủ dụng cụ cứu sinh tương ứng với số người trên phương tiện; không chở quá số người quy định; người đi trên phương tiện thủy phải mặc áo phao cứu sinh hoặc mang dụng cụ nổi cứu sinh. Yêu cầu thực hiện ký cam kết xong trước ngày 31/7/2020.

- Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm đối với phương tiện thủy thô sơ, phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người; hành vi chở quá số người được phép chở trên phương tiện, không hướng dẫn, sắp xếp hành khách ngồi trên phương tiện và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi và các hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường thủy nội địa theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm nếu để bến khách ngang sông thuộc địa giới hành chính hoạt động không phép, trái phép, không đảm bảo an toàn. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn đò ngang trên địa bàn quản lý.

- Đề xuất tuyên dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm, tiêu cực trong công tác đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa.

5. Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10 hàng tháng./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg-Chủ tịch UBATGTQG; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- PCX UBND TP Nguyễn Thế Hùng
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPUBTP: Đ/c CVP; PCVP Phạm Văn Chiến,
Phòng: ĐTThực, Phong
- Lưu VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2544/UBND-ĐT ngày 19/06/2020 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


225

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219