Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 247/TTg-KTN chủ trương thực hiện thí điểm sử dụng xe ô tô điện kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên tuyến nội thành thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 247/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 19/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/TTg-KTN
V/v chủ trương thực hiện thí điểm sử dụng xe ô tô điện kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên một số tuyến nội thành thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (công văn số 1496/CT ngày 04 tháng 12 năm 2012); ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 11048/BGTVT-VT ngày 27 tháng 12 năm 2012) và Công an (công văn số 150/BCA-C61 ngày 14 tháng 01 năm 2013) về việc sử dụng xe chạy bằng năng lượng điện kinh doanh vận tải khách du lịch trên một số tuyến nội thành thành phố đồng hới, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm sử dụng xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trên một số tuyến nội thành thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo xây dựng phương án đầu tư thí điểm, trong đó nêu rõ: số lượng phương tiện đầu tư, phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện, các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; thời gian thực hiện 03 năm kể từ khi Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình: chịu trách nhiệm quy định việc quản lý, tổ chức thực hiện việc thí điểm nêu trên và chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện theo đúng các quy định do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành, trong đó lưu ý loại xe ô tô điện trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

3. Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định việc quản lý đối với loại xe ô tô điện trong quá trình thực hiện thí điểm.

4. Sau thời gian thực hiện thí điểm, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm sử dụng xe ô tô điện nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, V.III, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 247/TTg-KTN chủ trương thực hiện thí điểm sử dụng xe ô tô điện kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên tuyến nội thành thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.242
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78