Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2304/CHK-VTHK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Võ Huy Cường
Ngày ban hành: 01/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2304/CHK-VTHK
V/v chuyến bay chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các hãng hàng không;
-
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất;
- Các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19, Văn bản số 131/TB-VPCP ngày 28/5/2021 của Văn phòng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam (CHKVN) thông báo như sau:

- Các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất tiếp tục được thực hiện; quy trình xem xét, quyết định cấp phép bay thực hiện như trước đây;

- Văn bản này thay thế cho Văn bản số 2276/CHK-VTHK ngày 31/5/2021 của Cục HKVN và có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Cảng vụ hàng không triển khai các nội dung nêu trên đến các hãng hàng không, các cơ quan và đơn vị liên quan hoạt động trên địa bàn.

Cục Hàng không Việt Nam thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (Để b/c);
- Các P
hó Cục trưởng;
- Các Phòng thuộc Cục HKVN:
QLHĐB,
QLC, ANHK, TCATB, VP;

- Lưu: VT, VTHK (S25b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Võ Huy Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2304/CHK-VTHK ngày 01/06/2021 về chuyến bay chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


968

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214